Wist u dat
 • Wist u dat
  Turkije.nl uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de door u geboekte reis.
 • Privacy statement


  Privacy voorwaarden
  Turkije.nl besteedt haar uiterste zorg aan uw persoonlijke gegevens. Wij dragen er zorg voor dat deze gegevens vertrouwelijk blijven en niet beschikbaar zullen worden gesteld aan derden, behalve indien dit voor de uitvoer van de door u geboekte reis noodzakelijk is.

  Toepasselijk recht
  Op het gebruik van deze website is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen met Turkije.nl welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik van onze site zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag.

  Vragen
  Heeft u vragen over deze privacy statement dan kunt u contact met ons opnemen via email.

  Turkije.nl
  ’s-Gravenhage, augustus 2006