Wist u dat
 • Wist u dat
  u zelf te allen tijde kunt aan- en afmelden voor de digitale nieuwsbrief.
 • Disclaimer en copyright informatie


  Algemeen
  Onze website wordt gemaakt en onderhouden door Turkije.nl, gevestigd te Den Haag. Op het gebruik van deze website en op alle via de website on line te boeken pakketreizen, accommodaties, vluchten, autohuur en overige diensten hanteren wij de algemene voorwaarden alsmede de boekings- en reserveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn na te lezen op onze website en te vinden in onze zomer brochure. Als u gebruik maakt van deze website betekent het dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Waar nodig kan Turkije.nl deze voorwaarden wijzigen, welke dan geldig en van toepassing zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze voorwaarden op eventuele wijzigingen te controleren.

  Disclaimer
  Turkije.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook die verband houdt met het gebruik van onze website dan wel een tijdelijke onmogelijkheid om onze website te raadplegen. Turkije.nl kan u dan ook geen garantie geven dat onze website ten alle tijden werkt zonder gebreken of dat onze website en servers vrij zijn van onjuistheden in welke vorm dan ook.

  Zorgvuldigheid website / aansprakelijkheid
  De website, turkije.nl, en alle hierop aanwezige informatie is met de uiterste zorg samengesteld. Wij hechten veel waarde aan het onderhoud, de actualiteit, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de gegevens op de Turkije.nl website. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen onjuistheden of onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Alle gepubliceerde informatie op deze site is onder voorbehoud van type en drukfouten. Turkije.nl aanvaart echter geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen dan wel schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatie. Uiteraard zullen wij, zodra een fout of onvolledigheid wordt bemerkt, deze verbeteren. Turkije.nl behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op onze website dan wel op het aanbod.

  Aanbod
  Het reisaanbod van Turkije.nl is in december 2005 gepubliceerd. De afbeeldingen op de website en in de brochure zijn echter momentopnames en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Ook kunnen er sindsdien wijzigingen zijn opgetreden in ons reisaanbod. Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet. De website wordt echter regelmatig herzien en aangevuld met accurate informatie. De faciliteiten bij de accommodaties kunnen echter niet altijd worden gegarandeerd, tenzij u hiervan een schriftelijke of telefonische bevestiging heeft gehad. De oorzaken hiervoor zijn afhankelijk van het seizoen, de accommodatieverschaffer of de bezettingsgraad. Een groot deel van ons aanbod wordt niet door Turkije.nl zelf uitgevoerd, maar door derden zoals vervoersmaatschappijen en hoteliers. Door deze afhankelijkheid kan er altijd iets misgaan, ondanks onze zorgvuldigheid. Wij vragen u zich goed voor te bereiden en te verdiepen in de cultuur en gewoonten van Turkije. U zult hierdoor meer genieten van uw verblijf en meer begrip hebben voor een wat andere dienstverlening dan u wellicht in Nederland gewend bent.

  Algemene informatie
  Onze website bevat uitgebreide informatie om u zoveel mogelijk te helpen bij het kiezen van een geschikte reis. De informatie op de website heeft een voorlichtend en informatief karakter en is bedoeld om u een realistisch beeld van de bestemming en accommodatie te geven. Wij raden u dringend aan om deze informatie goed door te lezen.

  Bestemmings- en accommodatie-informatie
  De foto’s, beschrijven en prijzen van bestemmingen en accommodaties op onze site zijn zo accuraat en zorgvuldig mogelijk gepubliceerd en hiermee hebben wij de intentie om u zo’n goed mogelijk beeld van de situatie ter plaatse te geven. Indien een faciliteitenbeschrijving bij een accommodatie is opgenomen, kan Turkije.nl helaas niet garanderen dat al deze faciliteiten ten alle tijden geopend dan wel beschikbaar zijn, tenzij Turkije.nl u hier uitdrukkelijk een schriftelijke dan wel telefonische bevestiging van heeft gekregen. De juistheid van de vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten kan eveneens niet worden gegarandeerd, tenzij de prijs onderdeel is van de reissom en/of u van Turkije.nl een uitdrukkelijke garantie heeft gekregen.

  Hyperlinks
  Voor het gemak van onze bezoekers bevat onze website enkele links naar aanverwante websites. Indien deze websites worden beheerd door Turkije.nl, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van of worden beheerd door derden waarover Turkije.nl geen controle heeft. Turkije.nl heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites met vertrouwelijke informatie omgaan, noch voor de geleverde informatie en/of diensten, noch voor de beschikbaarheid, volledigheid of juistheid daarvan, aangezien Turkije.nl hier geen inzage in heeft. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt, maakt geen deel uit van de door Turkije.nl ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reis van Turkije.nl.

  Digitale nieuwsbrief
  Via de website, kunt u zich middels het invoeren van uw e-mailadres aanmelden voor de Turkije.nl nieuwsbrief. Op deze manier houden wij u op de hoogte van de scherpste aanbiedingen in ons reisaanbod. Via onze website kunt u zich automatisch weer afmelden. Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van typefouten en beschikbaarheid. Er kunnen aan onze digitale nieuwsbrieven geen rechten worden ontleend, noch kan Turkije.nl verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in prijzen of voorwaarden, die na het ontwerpen van de nieuwsbrief hebben plaatsgevonden.

  Copyright / intellectueel eigendom
  Alle rechten betreffende het Turkije.nl-logo, de merknaam “Turkije.nl” en de websites turkije.nl en www.turkije.nl alsmede de inhoud van deze websites zijn eigendom van Turkije.nl B.V. De informatie op deze sites zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag, op geen enkele wijze, worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Turkije.nl. Het gebruik van het merk “Turkije.nl” is tevens niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Turkije.nl. Turkije.nl heeft het recht om de toegang tot informatie te onthouden of te verwijderen indien deze rechten niet worden nageleefd door derden. Gedeelten van deze websites mogen wel door u worden gereproduceerd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie is schriftelijke toestemming van Turkije.nl vereist. Indien u enig deel van onze websites download, voor toegestane doeleinden, dient u alle daarop vermeldingen van auteursrecht, eigendomsrecht of andere bronvermeldingen over te nemen.

  Toepasselijk recht
  Op het gebruik van deze website is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen met Turkije.nl welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik van onze site zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag.

  Vragen
  Heeft u vragen over deze disclaimer dan kunt u contact met ons opnemen via email.

  Turkije.nl
  Den Haag, augustus 2006